Hasselt
De stad dankt haar naam waarschijnlijk aan de vele hazelaars die er groeiden. Hasselt heeft zijn oorspronkelijke karakter weten te behouden. De stad heeft zich ontwikkeld tot nederzetting aan de rivier het Zwarte Water. Na het verkrijgen van de stadsrechten in 1252, ontwikkelde Hasselt zich in de 14e en 15e eeuw spoedig tot een welvarende handelsstad. Omstreeks het midden van de 14e eeuw werd Hasselt opgenomen in het Hanzeverbond. In de Middeleeuwen ontwikkelt Hasselt zich tot een regionaal religieus centrum, met de bedevaartkapel De Heilige Stede en het vrouwenklooster van de Moderne Devotie. Ook kreeg de stad een eigen munt en had het één van de eerste boekdrukkers binnen haar poorten. Tijdens en na de 80-jarige Oorlog stagneert de economische ontwikkeling. Pas in de 19e eeuw, met de komst van het kanaal De Dedemsvaart, ontwikkelt Hasselt zich weer tot een centrum van scheepvaartindustrie en handel. Historie en erfgoed zijn in Hasselt goed bewaard gebleven. Bezoekers wanen zich terug in de tijd. Een rondvaart door Hasselt is een prima gelegenheid om de stad in zijn oude glorie te zien.

Natuur
Hasselt ligt dicht bij de Polder Mastenbroek, één van de oudste polders van Nederland. De Mastenbroekerpolder vormt een eldorado voor vele trek- en standvogels als ganzen, eenden, zwanen en steltlopers. Duizenden vliegende zomer- en wintergasten vinden dagelijks hun voedsel en rust in deze prachtige polder. De buurtschap Cellemuiden beschikt over een hazelnootplantage. Hasselt grenst ook aan het natuurgebied de Oldematen.

Grachtengordel
Baangracht, Heerengracht, Prinsengracht en Brouwersgracht. Veel bezoekers zijn verbaasd in Hasselt een ‘klein Amsterdam’ aan te treffen. De grachten met hun bruggen, kades en sluizen zijn opmerkelijk gaaf bewaard gebleven.

Kalkovens
Kalkbranderijen behoren tot de oudste industriële bedrijfstak in Hasselt. Al in de middeleeuwen kende men kalkbranderijen. In de kalkovens maakte men uit schelpen kalk. Dit werd gebruikt als metselspecie in de bouw en mest in de landbouw. De gerestaureerde kalkovens zijn nu een uniek industrieel monument.

* Bij rondvaarten die langer duren dan twee uur, kunt u om de twee uur van boord voor een eventuele sanitaire stop. Kijk ook eens op onze website Varen in Zwolle www.vareninzwolle.nl of op de website Varen in de Wieden www.varenindewieden.nl voor een leuke rondvaart door de grachten van Zwolle, het nationaal park de Weerribben, over het Zwartewater of de Vecht.